Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
bastant
bastant
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSJOVESDificultats d'aprenentatgeDisc. intel.lectualDisc. auditivaalumnatescaneigjoistickcontrol per la veutextContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-

TpWin

http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td107/d107m8/d107m8p1.htm

Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-

Autor: Basach, P.; Fonoll, J.; Oliver, R.; Vilardell R. (2002)

 

Descripció

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar una aplicació per elaborar un text on es dona prioritat als aspectes de planificació per damunt del procés de redactat. L'activitat planteja una situació on cal escriure un text que ha de servir per a una finalitat específica. Es tracta que l'escriptor prengui un seguit de decisions on tingui en compte l'objectiu, el destinatari, etc., que condicionen aspectes com el tipus de text, el registre que s'ha d'emprar.…

Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.12 Escriure textos de tipologia diversa.
 
  CL3.12.02 Dotar els textos narratius, descriptius i expositius de les seves principals característiques gramaticals i estructurals.