Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
molt
molt
bastant
bastant
bastant
una mica
moltíssim
molt
moltíssim
bastant
bastant
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
Llengua castellanaLlengua catalana INFANTSDisc. intel.lectualDisc. motriuDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaTrastorns comportamentDisc. visual-baixa visió-alumnatescaneigimatgetextsoContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Creació de contes -Infograf-

Infograf

http://www.xtec.net/~jfonoll/infograf/

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=infogra

Creació de contes -Infograf-

Autor: Fonoll, J. (1997)

 

Descripció

Aquest és un dels arxius del paquet d'instal.lació del seu programa genèric, l'Infograf.
Infograf és un programa que permet crear i visualitzar documentació gràfica interactiva seguint el model dels llibres d'imatges.
Existeixen altres aplicacions basades en el mateix programa que treballen diferents continguts (veure fitxa Infograf ).

Creació de contes -Infograf-

Observacions

No he aconseguit fer-lo funcionar i tot i que queda instl.lat no he posat la drecera perque no anava.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR