Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaDisc. visual-baixa visió-alumnatcontrol per la veuimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

Diccionari -TsWin-

Tauleta

http://www.xtec.net/recursos/tauleta/programari/lam/dicci/diccio.htm

Diccionari -TpWin-

Autor: Raventós, R. (1998)

 

Descripció

Aplicació pensada per treballar la lectura comprensiva a diversos nivells educatius. Es centra en la pràctica del vocabulari de la casa a través de cinc blocs temàtics: la sala d'estar, la cuina, l'habitació, la cambra de bany i el jardí.
Proposa activitats de reconeixement i associació de textos, imatges i sons. Utilitza el PaintBrush per confegir escenaris i el Write per escriure frases.

Diccionari -TpWin-

Observacions

el link és erroni a la pàgina de la tauleta

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
 
  CL2.07.03 Treure profit de les imatges i d'altres indicis que acompanyen un text o fer servir la imaginació quan en manquen, per assegurar-ne més la interpretació.