Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
moltíssim
bastant
una mica
una mica
una mica
moltíssim
molt
una mica
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INDISTINTDisc. visual-baixa visió-Disc. intel.lectualDisc. motriuDisc. auditivaDificultats d'aprenentatgealumnattextimatgeContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

Lletres per disfressar (de pal i manuscrites)

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2003/sessio3/dibuix.htm

Lletres per disfressar (de pal i manuscrites)

Autor: Coordinació: Bassach, P. (2003)

 

Descripció

En unes jornades del curs 1999-2000 a partir de la programació realitzada pel grup de mestres dels Centres de Justícia Juvenil adreçada als alumnes neo-lectors, un grups de professionals coordinats per l'Empar Miranda va preparar un abecedari amb la possibilitat de disfressar les lletra i utilitzar-les en com il·lustracions, pancartes o cal·ligrames. No es tracta d'una activitat "innovadora" només cal recordar l'abecedari d'en Calleja o el mètode Palau, però si que l'ordinador permet posar l'accent en l'alumne potenciant la seva activitat creativa i productiva.
El material consisteix en diferents col·leccions de fitxers gràfics on a cada fitxer hi ha la silueta d'una lletra a mida pantalla que un cop impresa ocupa tot un full de paper.
Hi ha dues coleccions
Lletres de pal majúscules basades amb la lletra Arial
Lletres manuscrites amb lletres majúscules i minúscules basades amb la lletra memima

Aquestes lletres es poden decorant, ja sigui a mà o amb un programa de disseny gràfic i un cop impreses es poden fer activitats de reconeixement , elaborar rètols, pancartes, ...
Així els alumnes poden "disfressar" les lletres del seu nom i enganxar-les a la classe en forma de mural, decorar la inicial i utilitzar-la com a logotip, resseguir les lletres manualment per treballar la motricitat, ...
Igualment es pot fer un treball de grup on cada alumne decorar una lletra, que s'imprimirà les vegades que calgui enganxades convenientment formaran part d'una pancarta, o un cal·ligrama.

Lletres per disfressar (de pal i manuscrites)

Observacions

Un instal.lador per lletra manuscrita i un per la d'impremta

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.