Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSJOVESDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaalumnatimatgesotextInterficieContingutPRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

La Festa

Word

PowerPoint

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=lafesta

La Festa

Autor: Sadurní, N.; Vidiella, B. (1999)

 

Descripció

A partir del centres d'interès d'una festa es treballen diferents activitats d'expressió escrita i les tipologies textuals. Estan adreçades a joves i adolescents que necessiten treballar aspectes elementals del llenguatge. Es combina una presentació multimèdia amb el Power Point i activitats de text lliure amb el Word.

La Festa

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
    
 
CL3.11 Posar en pràctica les destreses necessàries per compondre un text ben escrit.
    
 
CL3.12 Escriure textos de tipologia diversa.
    
 
CL3.13 Implicar-se activament en l'escriptura.