Taula Catàleg de Programes

bastant
bastant
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
bastant
bastant
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
una mica
molt
molt
molt
una mica
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
molt
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICEducació físicaINDISTINTDisc. auditivaDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeTrastorns comportamentDisc. visual-baixa visió-Disc. motriualumnatcontrol per la veucombinació de teclatanimacióimatgesotextContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorAjuda tècnicaWindows 98

Globus 3

http://www.xtec.net/~jlagares/

http://www.xtec.net/dnee/satieee/99/globus.htm

Globus 3

Autor: Lagarés, J. (2005)

 

Descripció

L'aplicació és un conjunt de programes que detecten la intensitat del só i la mostren gràficament en pantalla mitjançant diferents visualitzacions i jocs.
Funcionen a temps real a partir del so enregistrat amb el micròfon. Està indicats per implantar la parla, especialment en persones amb deficiències auditiva
Globus és un dels productes més simples en aquesta categoria i només analitza la intensitat de la veu. Quan es parla davant el micròfon, Globus dibuixa cercles, gràfiques... en funció que el so sigui més fort o més fluix. Globus pot ser útil per estimular la parla en nens especialment inhibits o sords.

Globus 3

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)