Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
bastant
bastant
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaIncorporació tardanaTrastorns comportamentDisc. visual-ceguesa-alumnatescaneigimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

El cotxe espatllat -Infograf-

Infograf

El cotxe espatllat -Infograf-

Autor: Vila, M.; Vilardell, R. (2003)

 

Descripció

Activitats de comprensió i expressió oral i escrita a partir d'un conte en dos formats que es complementen, ja que també existeix un paquet Clic en el qual es realitzen diferents activitats.
L'alumne veu i escolta el conte i va descobrint el seu sentit, interaccionant amb diversos elements i codis comunicatius (fotos i imatges SPC de cada element sensible).
En conjunt un material força complert i que es pot dur a terme en varies sessions de treball.

El cotxe espatllat -Infograf-

Observacions

S'instal.la amb l'Infograf i els altres materials d'aquest programa.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
 
  CL2.07.03 Treure profit de les imatges i d'altres indicis que acompanyen un text o fer servir la imaginació quan en manquen, per assegurar-ne més la interpretació.     
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
 
  CL3.10.02 Controlar el procés d'escriure per assegurar millor la correcta escriptura de les paraules:mantenir l'atenció, dubtar davant l'ortografia de determinades paraules, saber què fer quan s'ha comès un error, consultar…     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS