Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
bastant
bastant
bastant
molt
bastant
moltíssim
una mica
 
 
moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
Llengua catalana INFANTSJOVESDisc. intel.lectualTrastorns comportamentIncorporació tardanaDisc. auditivaDificultats d'aprenentatgealumnatprofessorattextimatgeInterficieContingutPRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIADocument imprimibleWindows 98Windows XP

Jocs de taula i síl.labes

Word

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller03_5.htm

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2002/sessio3/joc_taula.htm

Jocs de taula i síl.labes

Autor: Coordinació: Anna Fontelles Terrés (2003)

 

Descripció

Colecció de 60 jocs de taula que, un cop impresos, permeten treballar diversos aspectes lingüístics tant en l'àmbit fonètic com semàntic. També hi ha les plantilles per poder crear altres jocs personalitzats. S'inclou una taula on es pot consultar el contingut a treballar.

Jocs de taula i síl.labes

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.
    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.