Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
molt
bastant
bastant
una mica
moltíssim
una mica
una mica
moltíssim
 
 
moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. intel.lectualDisc. motriuDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaDisc. visual-baixa visió-alumnatprofessoratcombinació de teclatsoContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98

Lectura de textos

http://www.xtec.net/~jlagares

Lectura de textos

Autor: Lagarés, J. (2003)

 

Descripció

Lectura de textos és un programa que roman resident a la pantalla amb l'objectiu de llegir el contingut de la finestra d'edició que estigui activa. Llegeix en veu alta qualsevol text o plana web. També llegeix mentre s'escriu. Permet llegir qualsevol text que posem al portapapers del windows.

Lectura de textos

Observacions

Cal tenir en compte que es pot utilitzar en castellà amb una altra síntesi de veu anomenada Msagent, que també s'inclou en la carpeta per procedir a la instal.lació.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.
    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.11 Posar en pràctica les destreses necessàries per compondre un text ben escrit.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI2 EL SISTEMA OPERATIU