Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
bastant
bastant
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
una mica
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaIncorporació tardanaTrastorns comportamentDisc. visual-ceguesa-alumnatimatgesoanimacióInterficieContingutPRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

El lleó i el ratolí -PowerPoint-

PowerPoint

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/sedec.htm

El lleó i el ratolí -PowerPoint-

Autor: Vila, M.; Vilardell, R (2003)

 

Descripció

Es tracta d'una presentació que explica el conte que porta per títol i que fa interactuar a l'alumne per avançar en la història.
L'ús és ampli, ja que depén de fins a quin punt el mestre dona suport a l'alumne, doncs hi ha força text i poc so.

El lleó i el ratolí -PowerPoint-

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
 
  CL2.07.03 Treure profit de les imatges i d'altres indicis que acompanyen un text o fer servir la imaginació quan en manquen, per assegurar-ne més la interpretació.     
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
 
  CL3.10.02 Controlar el procés d'escriure per assegurar millor la correcta escriptura de les paraules:mantenir l'atenció, dubtar davant l'ortografia de determinades paraules, saber què fer quan s'ha comès un error, consultar…     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS