Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
bastant
moltíssim
bastant
bastant
una mica
una mica
moltíssim
bastant
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Educació artística visual i plàsticaMatemàtiquesTecnologia i TICINDISTINTDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. motriualumnatcombinació de teclatimatgeContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Magic -AlfaWin-

http://www.xtec.net/~porellan/geometric/magic.htm

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2003/sessio4/alfawin.htm

Magic -AlfaWin-

Autor: Orellana, B (2003)

 

Descripció

Màgic és un programa de dibuix per a treballar simetries simples o d'un eix. L'efecte mirall, la reflexió, la màgia del programa es produeix d'una forma automàtica a la banda contraria on dibuixen creant un efecte molt elegant i motivador que engresca al usuari a investigar i dibuixar a tots dos costat de l'eix simètric de la pantalla de l'ordinador.
El treball amb línies i punts amb una estructura interna de tipus vectorial permet unes definicions de traç molt equilibrades que realcen els efectes aconseguits a la pantalla i a les impressions. El programa disposa d'un sistema de gestió de les funcions de la impressora aconseguint uns resultats molt brillants en la impressió en paper.
La navegació pel programa és realitza d'una forma molt ràpida i fàcil amb unes poques funcions que s'activen amb icones permeten d'aquesta manera el treball a nois i noies amb dificultats d'aprenentatge.

Magic -AlfaWin-

Observacions

Competències bàsiques

EA EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 
 

EA2 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

 
 
EA2.07 Expressar plàsticament idees i sentiments tot utilitzant tècniques diverses.
    

MA MATEMÀTIC

 
 

MA4 GEOMETRIA