Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
bastant
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Coneixement del medi social i cultural INFANTSDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaalumnatescaneigcontrol per la veujoistickimatgesoContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Material de classe -TpWin-

TpWin

http://www.xtec.net/~jfonoll/

Material de classe -TpWin-

Autor: Fonoll, J. (2001)

 

Descripció

Es tracta de 4 plafons interconnectats que permeten treballar o comunicar-se en l'univers del material de classe.

Material de classe -TpWin-

Observacions

No acaba d'enganxar en els plafons de mides i tamanys.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
    
 
CL3.13 Implicar-se activament en l'escriptura.