Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
molt
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
bastant
bastant
moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
bastant
 
 
molt
bastant
moltíssim
molt
Llengua catalana Llengua castellanaLlengua estrangera: anglèsTecnologia i TICINDISTINTDisc. auditivaDisc. intel.lectualDisc. motriuDificultats d'aprenentatgealumnatprofessoratcombinació de teclatsoimatgeContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorAjuda tècnica

Oscil·loscopi

http://www.xtec.net/~jlagares

Oscil·loscopi

Autor: Lagarés, J. (1999)

 

Descripció

És un programa didàctic que actua com un oscil.loscopi per veure senyals de so, en particular pot ser útil per estudiar la veu, ja que visualitza de múltiples maneres l'onda sonora..

Oscil·loscopi

Observacions

Manca una llibreria anomenada BWCC.DLL

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)