Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
bastant
 
 
molt
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuDisc. visual-ceguesa-Disc. auditivaalumnatescaneigcontrol per la veucombinació de teclatimatgesotextContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98

Passa Planes per escaneig

http://www.xtec.net/~jlagares

Passa Planes per escaneig

Autor: Lagarés, J. (2003)

 

Descripció

Passa Planes és un programa adreçat a persones amb discapacitats motores. Permet la lectura i/o visualització de llibres o imatges, a través d'un teclat que funciona per escaneig automàtic. S'activa amb el mouse, un dispositiu emulador o pel micròfon. Utilitza la síntesi de veu UPCTV per a llegir automàticament el text.

Passa Planes per escaneig

Observacions

És important escriure l'extensió de l'arxiu mare sense canviar res de ".fre2kPP ".

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)