Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
molt
bastant
bastant
bastant
moltíssim
moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
molt
molt
 
 
molt
molt
bastant
moltíssim
molt
moltíssim
molt
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. motriuDisc. auditivaDisc. intel.lectualDisc. visual-baixa visió-Dificultats d'aprenentatgeTrastorns comportamentalumnatescaneigcontrol per la veucombinació de teclatimatgetextsoContingutInterficieSECUNDÀRIAINFANTILPRIMÀRIAAjuda tècnicaEina genèrica d'edicióWindows 98Windows XP

Plaphoons

http://www.xtec.net/~jlagares/download/plaphoons.zip

http://www.xtec.net/~jlagares/eduespe.htm

Plaphoons

Autor: Lagares, J. (2004)

 

Descripció

Plaphoons és un programa de comunicació pensat per a persones amb discapacitat motriu que no es poden comunicar mitjançant la parla, que pot substituir i millorar les funcions dels llibres de plafons. Permet crear plafons i amb ells, elaborar missatges a la pantalla i, escoltar-los i/o imprimir-los.

Plaphoons

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.
    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.13 Implicar-se activament en l'escriptura.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)