Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
una mica
una mica
molt
molt
una mica
una mica
una mica
una mica
moltíssim
una mica
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
molt
Educació artística visual i plàsticaMatemàtiquesTecnologia i TICINDISTINTDisc. intel.lectualTrastorns comportamentIncorporació tardanaDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuDificultats d'aprenentatgealumnatcombinació de teclatimatgeContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Polígons - AlfaWin-

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio3/pol%EDgons_geometria_art%EDstica.htm

Polígons - AlfaWin-

Autor: Orellana, B. ( 2004)

 

Descripció

Polígons és un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques aconseguint imatges de gran plasticitat.
Està pensat per crear de forma lúdica imatges geomètriques poligonals tot seleccionant les diferents variables i algoritmes del programa que en processar-se transformen les dades numèriques en figures geomètriques complexes.
Tot i que el seu objectiu és evidenciar les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques, té una funció ludico-expressiva que permet resultats molt espectaculars amb un entrenament mínim.

Polígons - AlfaWin-

Observacions

Competències bàsiques

MA MATEMÀTIC

 
 

MA4 GEOMETRIA

 
 
MA4.13 Utilitzar sistemes convencionals de representació espacial (maquetes, plànols, mapes...) per obtenir o comunicar informació relativa a l'espai físic.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI5 ACTITUDS NECESSÀRIES AMB LES TIC