Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
moltíssim
molt
moltíssim
molt
bastant
una mica
moltíssim
una mica
una mica
moltíssim
una mica
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
bastant
bastant
bastant
moltíssim
bastant
MatemàtiquesTecnologia i TICINFANTSJOVESDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaprofessoratalumnatcombinació de teclattextimatgeInterficieContingutPRIMÀRIASECUNDÀRIAEina genèrica d'edicióDocument per pantallaActivitats en paperActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Profematic

Acces

http://www.xtec.net/dnee/profematic/

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio3/profematic.htm

Profematic

Autor: Fonoll, J. (2004)

 

Descripció

Profemàtic es un programa adreçat als professorat que permet generar activitats matemàtiques de manera automàtica aprofitant els avantatges de les TIC. El seu objectiu es alliberar el professorat dels aspectes mecànics de la preparació i la personalització dels materials.
En aquesta primera versió s'ha inclòs diferents col·leccions de problemes d'aritmètica de primària i en un futur es podrà ampliar amb més problemes, activitats i continguts.
Ës a partir de cada col.lecció de problemes que es pot generar documents de text o pàgines web, també es poden crear activitats Clic, tot de manera automàtica. A pesar que l'estructura dels problemes sigui la mateixa les dades númeriques i de contingut varien aleatoriament i l'alumne sempre veu problemes i quantitas diferents.
Actualització del vocabulari d'una de les col.lecions del Profemàtic basada en el Quinzet que, sense alterar el grau de dificultat dels problemes, aconsegueix que el nen gran o el jove de secundària s'hi trobi més reflectit.
Profematic és un generador de problemes que ofereix diverses col·leccions i que, de manera automàtica, produeix documents de Word plens de problemes, activitats Clic i impressions directes, personalitzats per cada alumne o grup de treball.

Profematic

Observacions

Un dels aaspectes més rellevants és que es complementa amb una plantilla de Word anomenada "Adaptacions word per Matemàtiques", ja que pot generar uns arxius (*.pro), que permeten utilitzar els problemes generats en un entorn de treball que conté altres suports tècnics per dur a terme el càlcul necessari per la resolució dels problemes.

Competències bàsiques

MA MATEMÀTIC

 
 

MA2 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

 
 
MA2.06 Presentar, d'una manera clara, ordenada i argumentada, el procés seguit i les solucions obtingudes en resoldre un problema.
 
  MA2.06.01 Presentar de manera ordenada i clara el procés en la resolució dels problemes i expressar clarament la solució obtinguda.     
  MA2.06.02 Efectuar i presentar clarament els càlculs.     
 
MA2.07 Resoldre problemes que impliquin càlculs percentuals, de l'IVA, del tipus d'interès... relacionats amb l'administració de rendes pròpies.