Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
una mica
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. auditivaDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuTrastorns comportamentalumnattextimatgeContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

Quan em rento -conte en bimodal-

http://www.xtec.net/ed_esp/satieee/9697/quan.htm

Quan em rento -conte en bimodal-

Autor: Carrera, R. ; Pinar, C. (1997)

 

Descripció

Quan em rento és un conte interactiu en llenguatge bimodal elaborat a partir d'un conte de l'Editorial Parramón.
El seu objectiu és facilitar l'aprenentatge de l'estructura de la parla per nens o nenes sords o, amb greus mancances de llenguatge.
Plantejat per realitzar en diverses sessions, permet abordar la visió i lectura del conte, treballant el vocabulari utilitzat i l'estructura de la frase sempre en paral.lel amb el codis escrit i de llengua de signes però amb l'enfoc bimodal de la comunicació, que manté la mateixa estructura que la llengua parlada.

Quan em rento -conte en bimodal-

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.
    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.