Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
 
 
moltíssim
moltíssim
moltíssim
Tecnologia i TICINDISTINTDisc. motriualumnatcombinació de teclatescaneigcontrol per la veuanimacióContingutInterficieALTRESAjuda tècnicaWindows 98

Rata Plaphoons

http://www.xtec.net/~jlagares/

Rata Plaphoons

Autor: Lagarés, J. (2004)

 

Descripció

La intenció d'aquest programa és facilitar el control del ratolí per a persones amb discapacitació motora que no puguin disposar de control de la veu.
Orientat a persones amb dèficit motòric permet controlar el ratolí en qualsevol finestra Windows. Funciona per escaneig d'un teclat virtual que emula les opcions de la rata (mouse). Tant sols és necessari prèmer una tecla o un botó del ratolí com si fos un polsador (que també es pot utilitzar). En el cas que la persona pugui controlar dos polsadors, es millora força el rendiment ja que es fa un escaneig dirigit.

Rata Plaphoons

Observacions

Competències bàsiques

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI2 EL SISTEMA OPERATIU