Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
una mica
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. auditivaDisc. visual-baixa visió-Disc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaTrastorns comportamentalumnatimatgeanimaciósoInterficieContingutINFANTILPRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Les Receptes de Cuina -SPC-

PowerPoint

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2001/sati2/cuinaspc.htm

http://www.xtec.net/ed_esp/index.htm

Les Receptes de Cuina -SPC-

Autor: Casteleiro, JM. (2001)

 

Descripció

Es tracta treballar les Receptes de Cuina de forma similar als contes SPC. Les 5 receptes combinen la informació gràfica, el text escrit, les informacions orals i el llenguatge pictogràfic SPC. L'activitat està dirigida a nois/noies amb força dificultats per comprendre el text escrit.

Les Receptes de Cuina -SPC-

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.