Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
una mica
 
 
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
Llengua catalana JOVESIncorporació tardanaDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. auditivaalumnattextimatgeInterficieContingutPROFESSIONALSECUNDÀRIADocument imprimibleWindows 98Windows XP

Recerca de feina i TIC

Word

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/tic_feina.htm

Recerca de feina i TIC

Autor: varis (2002)

 

Descripció

Suport de les TIC al coneixement de la recerca de feina o del món laboral en general a través de més de 20 documents Word que introdueixen els elements bàsics que cal treballar en les tasques d'orientació laboral.

Recerca de feina i TIC

Observacions

Competències bàsiques

LB LABORAL

 
 

LB1 HABILITATS PERSONALS I SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBAL

 
 
LB1.01 Conèixer i valorar les pròpies habilitats enfront del món laboral.
    
 
LB1.02 Saber llegir les ofertes de treball.
    
 
LB1.03 Redactar textos oferint-se per a un lloc de treball (curriculum vitae).
    
 
LB1.04 Saber presentar-se en buscar feina.