Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
una mica
moltíssim
bastant
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
una mica
moltíssim
molt
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. auditivaDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaalumnatcontrol per la veucombinació de teclattextsoContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorAjuda tècnicaWindows 98

Reconeixement de vocals

http://www.xtec.net/~jlagares/

Reconeixement de vocals

Autor: Lagarés, J. (2003)

 

Descripció

El reconeixement de la veu s'utilitza per treballar les vocals en català i castellà, de manera que lel programa escriu la vocal que es diu. Hi ha un modus d'experimentació que proposa vocals aleatoriament per estudiar els patrons que conté el propi programa.

Reconeixement de vocals

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)