Taula Catàleg de Programes

moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
una mica
molt
una mica
una mica
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINFANTSDisc. auditivaDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaalumnatpares i familiacombinació de teclatimatgetextInterficieContingutSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILDocument per pantallaAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Revista Jove SPC -estiu 2004-

Navegador

http://www.xtec.net/~enieto2/

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0405/sessio1/tallers_spc.htm

Revista Jove SPC -estiu 2004-

Autor: Nieto,E.: Pallars, F.; Pérez, MJ. (2004)

 

Descripció

Revista Jove és una publicació escrita amb símbols SPC adreçada tant als nois i les noies adolescents usuaris del SAAC com als que tenen un mínim nivell de comprensió lectora.
La revista Jove SPC toca temes d'actualitat, entrevistes a famosos, música, esports, cuina..., així com entreteniments, horòscop, joc de paraules, endevinalles...
Està escrita en un llenguatge senzill i utilitza tant el text escrit com els símbols SPC.
La revista està oberta a la participació de tothom, tant al professorat com a l'alumnat. Durant tot el curs, un grup de centres i professionals que treballen amb alumnes de la franja 14 / 18 anys, s'han responsabilitzat de la publicació mensual.
Es poden consultar totes les revistes a l'adreça www.xtec.es/~enieto2.

Revista Jove SPC -estiu 2004-

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
 
  CL2.07.02 Fer servir les corresponents estratègies per buscar el tema i la idea principal de textos habituals, per fer-ne un resum general, per obtenir-ne una comprensió global.     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)