Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
 
 
moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. motriuDisc. auditivaDisc. intel.lectualalumnatjoistickescaneigcontrol per la veuimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Sensacions SPC -TpWin-

Write

TpWin

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=sents

Sensacions SPC -TpWin-

Autor: Corman, S.; Dengra, M.A. (1999)

 

Descripció

Sensacions és un plafó de comunicació construït amb les icones de l'SPC, que permet a l'alumne expressar unes quantes sensacions bàsiques. L'aplicació afegeix una tira d'icones a la banda dreta del Write amb la finalitat de convertir-lo en un comunicador.

Sensacions SPC -TpWin-

Observacions

No enganxa del tot bé al write

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.
    
 
CL1.04 Implicar-se activament en la conversa i adoptar una actitud dialogant.