Taula Catàleg de Programes

moltíssim
bastant
una mica
una mica
moltíssim
molt
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. auditivaDisc. intel.lectualalumnatcombinació de teclatanimacióimatgetextContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98

Signe 2

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=signe

http://www.xtec.net/dnee/satieee/99/signe.htm

Signe 2

Autor: Benjamí Vidiella, CEE Les Aigües de Mataró i Llar del nen sord de Lleida (2004)

 

Descripció

Editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge gràfic o de signes amb dibuixos i vídeos.

Signe 2

Observacions

Per instal.lar cal obrir una carpeta que es diu "instal" i executar el SETUP.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)