Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
una mica
moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
bastant
Llengua catalana Tecnologia i TICINDISTINTDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuDisc. auditivaDisc. intel.lectualDisc. visual-ceguesa-Incorporació tardanaDificultats d'aprenentatgeTrastorns comportamentprofessoratalumnatcombinació de teclattextsoContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Síntesi de veu UpcTV

http://www.xtec.cat/dnee/satieee/99/sintveu.htm

Síntesi de veu UpcTV

Autor: Grup de Tractament de la Parla UPC (coordinador, Bonafonte, A.) (1999)

 

Descripció

Es tracta d'un conjunt de llibreries que suporten una síntesi de veu en llengua catalana amb dos locutors, un masculí i un de femení. El sistema llegeix qualsevol text escrit i el converteix en un missatge oral que s'escolta a traves de la tarja de so i l'altaveu de l'ordinador.
UpcTV inclou una plantilla pel Word, un programa executable per llegir fitxers de text i, la documentació tècnica per a fer nous desenvolupaments.

Síntesi de veu UpcTV

Observacions

A XP cal posar a mà la plantilla de Word al seu lloc. La trobareu a C:\UPCTV.
1-Obriu un document en blanc
2-Feu guardar como i seleccioneu "plantilla de documento"
3-A la zona blanca del quadre de diàleg, cliqueu amb el botó dret i feu enganxa
4-Cancel.leu la feina i llenceu el document en blanc

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.
    
 

CL2 LLEGIR

    
 

CL3 ESCRIURE

    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)