Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
molt
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
Tecnologia i TICLlengua catalana Llengua castellanaINDISTINTDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. auditivaalumnatcombinació de teclatescaneigtextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIAAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Teclat virtual TotiPM

http://www.xtec.net/~jlagares/download/teclat.zip

Teclat virtual TotiPM

Autor: Lagares, J. (1999)

 

Descripció

TotiPm és un simulador de teclat, que permet disposar d'un teclat en pantalla per quan, per la raó que sigui, no podem disposar del teclat normal de l'ordinador, bé sigui perquè l'ordinador no disposa d'ell o l'usuari té una discapacitat que l'imposibilita utilitzar el teclat normal.

Teclat virtual TotiPM

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS