Taula Catàleg de Programes

bastant
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
bastant
molt
bastant
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
una mica
 
 
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
Tecnologia i TICConeixement del medi social i cultural INDISTINTDisc. motriuTrastorns comportamentDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgealumnatprofessoratcontrol per la veucombinació de teclatimatgesotextContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAEina genèrica d'edicióWindows 98

TocaToca

http://www.xtec.net/~jfonoll/

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2000/sati2/toca.htm

TocaToca

Autor: Fonoll, J. (2004)

 

Descripció

Programa d'acció - reacció que respon espectacularment a petites accions de l'usuari. Es pot configurar tant l'estímul d'entrada com la resposta del programa. Algunes persones tenen tan afectat el sistema cognitiu i comunicatiu que molt difícilment interaccionen amb el que els envolta. L'ordinador ofereix un entorn per iniciar unes pautes elementals de comunicació, però cal trobar entorns simples i que siguin del seu interès.

TocaToca

Observacions

El manual es pot consultar a partir de l'ajuda del propi programa quan creem o planifiquem una activitat.

Competències bàsiques

EF EDUCACIÓ FÍSICA

 
 

EF1 ACTIVITAT FÍSICA I ENTRENAMENT

    

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI5 ACTITUDS NECESSÀRIES AMB LES TIC