Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
una mica
molt
bastant
molt
bastant
 
 
molt
molt
molt
moltíssim
molt
moltíssim
molt
Llengua catalana INDISTINTDisc. auditivaDisc. intel.lectualTrastorns comportamentDificultats d'aprenentatgealumnatprofessoratanimacióimatgeContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Videos de paraules de la Llengua de Signes Catalana

Signe 2

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller0304_14.htm

Videos de paraules de la Llengua de Signes Catalana

Autor: Coord: Vidiella, B.; Virgili, M. (2004)

 

Descripció

Una col.lecció de videos sobre un conjunt de paraules /conceptes, que es complementen amb el programa Signe 2 per exemplificar l'acció corporal que genera un signe, a partir dels patrons de la Llengua de Signes Catalana.
Signe 2 es un programa informàtic que per facilitar l'aprenentatge i el treball amb la Llengua de Signes Catalana. Entre d'altres prestacions, aquest programa permet editar textos que automàticament es tradueixen a llengua de signes

Videos de paraules de la Llengua de Signes Catalana

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR