Ull de color Projecte Linux

Emulador Polsador

L'aplicació emulador en permet emular un polsador i un ratolí només amb una webcam i una marca de color, que pot ser qualsevol objecte, desde un bolígraf a un gomet.

Podem substituir un polsador de costós mantenimet per a una simple aplicació.
El mode ratolí pot ésser útil per a persones amb poca mobilitat o que no poden utilitzar un ratolí normal i moure el ratolí a distancia, ja sigui amb el cap o de qualsevol altre manera.

Aquesta aplicació està enmarcada en la investigació de visió per computador, que cada cop té més importancia i permet crear multitud d'aplicacions diferents, per ajudar al reconeixement de caràcters, peçes defectuoses, o en el nostre cas el seguiment d'un color determinat.

Requeriments i instal·lació

Per a poder utilitzar el polsador en Linux és necessari tenir instal.lat abans el següent software:

A més s'ha de crear el fitxer umouse: mkfifo /dev/umouse; chmod 0777 /dev/umouse;
I s'ha d'afegir en el fitxer XF86Config (/etc/x11): Exemple de fitxer

En la secció de nou dispositiu i

Section "InputDevice"
Identifier "Umouse"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/umouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
EndSection

En la secció de "ServerLayout"

InputDevice "Mouse" "CorePointer"
InputDevice "Umouse"