«L'indret del mes» és una activitat col.laborativa realitzada entre els Centres de Recursos Pedagògics, la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent i el Servei de Mitjans Audiovisuals, a Girona
  

Tots els indrets

  
L'Alt Empordà 
El Baix Empordà
La Cerdanya
La Garrotxa
El Gironès
El Pla de l'Estany
El Ripollès

La Selva