FEM TEATRE

     
EXEMPLES:
L'obra escrita: Guió
  Decorats
(power point)
  Decorats
(el petit escriptor -ZIP-)
  Personatges
   
Publicitat escrita: Invitació
  Tríptic
  Cartell
  Octavetes
  Punt de llibre
   
Publicitat d'imatge: GIF animats (I)
  GIF animats (II)
  GIF animats (III)
  El cartell publicitari (I)
  El cartell publicitari (II)
  Fem-ho amb Macromedia Flash?