Història

En els seus orígens, el Solsonès va estar atès per l'EAP de l'Alt Urgell (Ll-3). Va ser a l'any 1992 que es va comarcalitzar el servei i es va crear l'EAP del Solsonès ( Ll-10) dotant a l'equip de tres professionals: 2 psicopedagogs i 1 treballador social.

A més a més, al tractar-se d'un equip petit, la logopeda del CREDA disposa d'un espai i fa que tinguem una relació professional de pertinença d'equip.

La comarcalització de l'equip en el seu moment i el poder estrenar una nova seu, ha fet consolidar el treball i facilitar el servei al centres educatius de la comarca.

L'extensió del territori i la seva configuració geogràfica fa que tinguem molts desplaçaments i nou escoles rurals per atendre (dues d'elles son de l'Alt Urgell però pertanyen a la ZER del Solsonès). La concentració de població escolar la tenim a Solsona, capital de comarca i atenem també als centres concertats i a dues escoles Bressols.

Tornar a la pàgina principal