TEMES
Serveis Educatius
Educació especial
Cercadors educatius
Prestacions
Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució

 

Serveis Educatius
WEB
Centres de Recursos Pedagògics http://www.xtec.es/sgfp/crp/
CREDA http://www.xtec.es/creda/

 

Generals
WEB
Departament d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense/
Xarxa telemàtica del Departament d’Ensenyament http://www.xtec.es
Ministerio de Educación y Cultura http://www.mec.es/educacion/index.html
Accès a totes les universitats de l’Estat espanyol http://www.rediris.es/recursos/centros/univ.es.html
Entitats http://www.gencat.es/entitats/index.htm
Sistema educatiu http://www.edu365.com/estudiar/organigrama/index.htm
Estudis http://www.gencat.es/ense/estudis/estudis.htm
Servei d'internet per alumnat i famílies http://www.edu365.com/
Departament de Treball de la Generalitat http://www.gencat.es/treball
Departament de Benestar i Família de la Generalitat http://www.gencat.es/benestar/
Secretaria General de la Joventut http://www.gencat.es/joventut
IME de l'Ajuntament de Barcelona http://www.bcn.es/IMEB
Comunitats Autònomes. Adreces dels Departaments d'Educacio/Ensenyament http://www.mec.es/dp/comunidades.html
Associació catalana de professionals dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic http://www.pangea.org/acpeap/
Asociación española de orientación y psicopedagogia http://www.uned.es/aeop/index.htm
Instituto de Salud Carlos III: enfermedades raras http://cisat.isciii.es/er/

 

TEMES

 

Educació especial
WEB
Educació Especial http://www.xtec.es/ed_esp/
Necesidades Educativas Especiales en Internet http://paidos.rediris.es/needirectorio/
Experiències amb alumnes de nee http://www.pntic.mec.es/recursos/nee
Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, Habilitació i Accés a l'Ordinador (UTAC) http://www.xtec.es/~esoro/
Eines psicopedagògiques. Assessorament per educadors i famílies http://www.xtec.es/~mjulia/
Pàgines d'interès de l'educació especial http://www.educa.aragob.es/ryc/enlaces/nees.htm


Cercadors educatius
http://www.maseducativa.com/ http://www.educaweb.com/
http://www.orientared.com/ http://www.educaguia.com/

 

Prestacions
WEB
Servei d'informació d'ajuts i beques http://www.estudiesotreballes.com/
Servei d'informació d'ajuts i beques http://www.becarios.org/
Guia de prestacions familiars http://www.gencat.es/benestar/atencio.htm

 

Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució
http://www.gencat.es/benestar/pua/index.htm