L'Agenda 21 a la nostra escola

Logo Agenda 21 escolar

Com vam arribar:

Tot va començar el curs 1998-99, volíem fer alguna cosa més que mantenir el nostre pati escolar i utilitzar-lo com a recurs educatiu i lloc d'esbarjo dels infants. Ens vam proposar convertir-lo en punt de contacte amb l'ambient urbà i els elements naturals que hi viuen.

L'assistència al Seminari Hàbitat D'E.A. de Lurdes i Roser va ésser decisiu, el suport tècnic i l'ànim que vàren rebre ens va ajudar a definir millor, com fer una lectura ambiental del pati

El projecte va suposar prendre consciència de la importància que té la relació que establim amb el medi natural més proper (pati, barri), i plantejar una relació sostenible com un fet educatiu més a l'escola. Així queda contemplat en el PEC quan diem que "l'escola Esquitx és respectuosa amb el seu entorn natural".

Les accions diverses que del projecte s'han derivat ens han dut a desenvolupar activitats dins i fora de l'escola (sensibilització de les famílies, visites a granges-escola com Can Cadena o Can Coll...)

L'escola ha donat a conèixer el projecte a les entitats del barri properes i relacionades amb el medi ambient, ha rebut informació d'aquestes i ha hagut col.laboracions durant el curs 2000-01.

Aquest projecte s'ha difós a la comunitat més àmplia, aprofitant les diverses convocatòries que a l'escola ens van arribant, i que s'ha valorat seria d'interès per a explicar el nostre projecte i conèixer d'altres.

L'equip de l'escola ens plantegem durant el curs 2001-02 encaminar la nostra tasca cap a  l'Agenda 21, seguint així el procés d'ambientalització de l'escola, amb el tema: "Anàlisi i ús pedagògic dels materials naturals".

L'escola continúa oberta a futures i possibles col.laboracions que es puguin derivar d'aquest projecte.
 Memòria del curs 01-02, 02-03, 03-04 i 04-05.
Us les podeu baixar el format PDF: 

Anàlisi i ús pedagògic dels materials naturals
Anàlisi i ús pedagògic dels materials 02-03.
La utilització pedagògica dels materials naturals 03-04
Material fungible natural?


Altres webs relacionades amb el medi ambient: www.bcn.es/agenda21

www.bcn.es/mediambient

 
 
 

Tornar a medi ambient