Organització de l’escola.

L’escola pertany a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, està situada en el barri de la Verneda. Forma part del Centre Cívic  Sant Martí, on està allotjada a la primera planta.

L’escola és pública i es defineix com a laica i catalana, potenciant la convivència i el respecte a la diversitat.

Llibret informatiu de l'Esquitx en PDF.

 

Els infants

 
  A l’escola hi ha 63 infants repartits en 5 grups 

 

Pollets

0 a 1 any

7 infants

Esquirols

1 a 2 anys

10 infants

Ocells

1 a 2 anys

10 infants

Oques

2 a 3 anys

18 infants

Dofins

2 a 3 anys

18 infants

Els adults

 

Personal docent:

·         1 directora

·         6 educadores

·         6 persones de suport

 

Personal docent:

·         2 cuineres

·         2 persones de neteja

 

 

L’horari

L’escola està oberta de dilluns a divendres de 8 del matí a les 5 de la tarda. De 8 a 9 del matí, és horari d’acollida. Aquest servei funciona amb personal de suport i l’educadora complementària.

 

El règim de permanència dels infants es fa d’acord amb les necessitats de les famílies, sempre que l’estada de l’infant a l’escola sigui d’un mínim de 4 hores diàries.

 

AFA (Associació de Famílies)

 

L'AFA és l’associació de famílies de l’escola. Participen en les festes populars, la festa de fi de curs, etc. L’AFA té la seva pròpia organització i relació amb altres institucions associatives escolars.

Es manté econòmicament amb una quota anual.

 

Relació família escola

       El contacte i la col·laboració entre família i escola és fonamental per atendre les diferents necessitats que manifesten els infants. 
       Per facilitar aquesta relació, l’escola ofereix els següents espais:

  • Una reunió durant la jornada de portes obertes, per tal de conèixer l’escola.
  • L’accés a les classes en portar i recollir els infants, cosa que permet un intercanvi diari.
  • Entrevistes personals amb cada família.
  • Reunions de classes.
  • Participació en les festes populars de l’escola.
  • Informació diària (escrita o gràfica). 

 

Consell Escolar


El Consell Escolar està format per sis membres:

  • Dos pares o mares (representants  de  l’AFA) 
  • La directora
  • Dues mestres
  • Una representant municipal.

 

Administració

 

L’Institut Municipal d’Educació proporciona a l’escola els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris per garantir l’etapa educativa.
L’IMEB fixa les quotes d’escolaritat i menjador, d’acord amb uns barems fixats que tenen en compte la situació econòmica de cada família.

Les quotes són de setembre a juny, són cobrades per banc la primera setmana del mes. L’escolaritat es paga sencera encara que l’infant no vingui a l’escola per malaltia o causa justificada. El contacte d'alimentació és anual. No es poden descomptar les absències.  Per causa justificada les famílies es podran donar de baixa. El període de baixa tindrà una durada mínima de 25 dies lectius.


Cada curs us facilitarem: el calendari, les orientacions sanitàries, els menús del curs, així com la llista de roba que ha de portar cada infant segons la seva edat.