header-photo

SEBES I MEANDRE DE FLIX: ENTORN D'APRENENTATGE s’inclou dins la xarxa d’entitats de suport a la docència del Departament d’Educació com una nova fórmula de gestió a l’estar implicades altres entitats (Grup de Natura Freixe - Reserva Natural de Sebes a Flix - Ribera d'Ebre).
Els camps d'aprenentatge (hi ha 16 CdA a tota Catalunya) són entesos com a serveis que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya. En el nostre cas, la Reserva Natural de fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix, esdevé un espai fluvial de contrastos que ens permet endinsar-nos en ecosistemes altament diferents (bosc de ribera, aiguamolls i garriga) que rep prop de sis mil visitants l’any.

  • eda-flix@xtec.cat
  • 685 670 693