L'hort, el jardí i el pati.

CURS: 2012/013
 
INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

Des de molt petits els infants senten curiositat pel seu entorn i interès en la descoberta. Aquesta curiositat impulsa als nens/es a explorar, investigar i a fer-se preguntes per intentar comprendre el que hi passa. Nosaltres, aprofitant que a la nostra escola tenim el privilegi de poder gaudir d'un pati immens mitjançant el qual el nen/a pot estar en contacte amb la natura, hem cregut convenient donar a aquest espai el paper primordial que es mereix i, mica en mica, anar-lo convertint en un lloc suggerents, agradable, estimulador i amb propostes didàctiques naturals, que fomenti la descoberta i experimentació dels nens i nenes.

Així any rere any, hem anat dotant a aquest espai exterior de nous elements i materials per tal d'estimular els sentits i aportar coneixements i respecte vers la natura: el jardí de plantes aromàtiques, diferents tipus d'arbre, un petit espai sota l'ombra dels liquidàmbars amb un parell de taules i bancs per poder-hi fer un munt d'activitats als mesos de bonança, les rodes que fan de jardineres, les muntanyes de sorra i sobretot l'hort, el qual és l'eix central d'aquesta proposta de treball.

Durant les sortides a l'hort, els infants podran observar el creixement de les hortalisses, la seva plantació, en podran tenir cura i finalment les podran collir i portar a la cuina per tal que la cuinera ho transformi en un suculent àpat. A banda d'això, durant aquesta sortida de treball a l'hort, els infants també tindran cura del pati i del jardí: recollirem els papers per tal de mantenir el pati net i, durant la tardor, recollirem les fulles. Quan vingui la primavera tindrem cura de totes les jardineres, ja sigui plantant flors, sembrant, regant o trasplantant...I és que de de la llar volem que aquestes activitats (sembrar, plantar, collir, regar...) entrin a formar part de la rutina dels nens/es.

Pensem que és un projecte molt important perquè tenir cura de l'hort i el jardí significa poder gaudir d'un munt d'experiències. És un lloc on els nens/es poden explorar diferents característiques dels elements que formen aquest ecosistema, poden experimentar (tocar, mirar, olorar, interaccionar etc.), i es treballen aspectes tan importants com el respecte per l'entorn i la natura i també hàbits d'ordre i higiene mantenint el pati net i polit.

Cal dir, per altra banda, que aquest és un projecte molt ric en tant que el jardí i l'hort són espais vius i canviants. Així també durant les activitats setmanals a l'exterior podrem aprofitar per explorar i gaudir de petites coses com: l'oruga que s'amaga sota la col, la sargantana que para el sol damunt una jardinera , l'ocell que fa saltirons al pati o bé qualsevol altra sorpresa que ens depari la natura, així com també observar els canvis d'aquesta durant les diferents estacions de l'any.

 
 
 
 
OBJECTIUS
  1. Potenciar actituds d'estima i respecte vers la natura.
  2. Tenir cura de l'hort i el jardi.
  3. Potenciar actituds de col.laboració i participació.
DESENVOLUPAMENT DE L'EXPERIÈNCIA.

Aquest projecte es va inicar ara ja fa dos cursos amb el muntatge d'un petit hort al pati de la llar d'infants. És però durant aquest curs 2012/13, quan el treball a l'hort es porta a terme de forma sistematitzada. Un parell de vegades a la setmana, en grups de 5-6 nens/es, sortim al pati per tenir cura d'aquest espai i de l'hort. Aquest projecte també neix del fet d'adonar-nos que, a mida que el pati s'ha anat transformant en els darrers cursos, ha esdevingut un espai de descoberta més enquiridor, tant amb propostes didàctiques programades com és la cura i el manteniment de les plantes i l'hort, com també amb situacions espontànies com la descoberta de petits insectes.

El pati, i conseqüentment el jardi i l'hort, és un espai important del projecte educatiu del centre, ja que els infants gaudeixen diàriament d'un espai exterior que incorpora elements naturals que aporten estimulacions sensorials diverses , que potencia la descoberta i que implica responsabilitat i cooperació per mantenir-lo net i bonic.

TEMPORITZACIÓ
És un projecte viu que es desenvolupa durant tot el curs.
RECURSOS I MATERIALS
Elements de jardineria molt bàsics: hort de fusta, rasclons petits, mànega, regadores, tisores, pales petites, terra, plantes, hortalisses etc.