membretGeneralitat de Catalunya                            
Departament d'Ensenyament                                                      
            Escola Oficial d'Idiomes                                  
            L'Hospitalet de Llobregat

 

Licitació del contracte de servei de neteja

 

Formalització del contracte

 

Resolució d'adjudicació

Informe tècnic

Quadre de puntuacions