NOUS  ALUMNES:  Preinscripció curs 2020-2021

(excepte nivell C2)

El curs 2020-2021 es podria veure afectat segons l'evolució de la pandèmia. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre (espais, professorat…) i de les instruccions del Departament d'Educació i del de Salut, les condicions de presencialitat d’aquests horaris podrien variar segons el context.
És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

ENSENYAMENTS  IMPARTITS A L’EOI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT


ALEMANY:  A1 - A2 - B1 - B2.1 - B2.2  (A1 i A2 en horaris de matí o tarda; B1, B2.1 i B2.2 només tarda)
ANGLÈS:    A1 - A2 - B1 - B2.1 - B2.2 - C1 - C2.1 – C2.2  (d'A.1 fins a C.1 horaris de matí o tarda. C2.1 i C2.2 només tarda)
FRANCÈS:  A1 - A1a - A1b - A2 - B1 - B2.1 - B2.2 - C1   ( A1, A2, B1, B2.1, B2.2 en  horaris de matí o tarda. A1a, A1b i C1 només tarda)
ITALIÀ:       A1 - A2 - B1 - B2.1 – B2.2  (només horaris de tarda)

 

Horaris dels grups del curs 2020-2021: consulteu el web del centre

 

FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ (excepte nivell C2)

NORMATIVA:

Tota la informació general referent al procés de preinscripció de nous alumnes i oferta de places la trobareu al web del Departament d’Educació, excepte la concreció de les dates i hores de les proves de nivell en el nostre centre, que només es publiquen en aquest web.

PROCEDIMENT:

La inscripció es realitza obligatòriament a través de l’aplicatiu de preinscripció. Llegiu atentament tota la informació que hi trobareu abans de tramitar la vostra sol·licitud.

CALENDARI ABREUJAT:

ALUMNES QUE ES PREINSCRIUEN PER A FER TEST DE NIVELL: Informació addicional

Si per qualsevol motiu finalment no us és possible realitzar el test de nivell i quedeu fora del procés de preinscripció, us recomanem que llegiu l’apartat de matriculació d’alumnes no preinscrits on trobareu dates addicionals de convocatòria de proves de nivell per accedir a cursos on encara quedin places vacants.