EOI logo

Mostres de les proves


A més a més de les activitats interactives que es poden trobar en aquest web mitjançant el menú de dalt, es poden consultar les següents mostres de proves en format pdf que es troben al web del Departament d'Ensenyament.

Alemany
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Francès
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Anglès
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Italìà
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Àrab
Certificat de nivell intermedi


Rus
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançatEspañol para extranjeros
Certificado de nivel intermedio
Certificado de nivel avanzado