EOI logo

Mostres de les proves


A més a més de les activitats interactives que es poden trobar en aquest web mitjançant el menú de dalt, es poden consultar les següents mostres de proves en format pdf que es troben al web del Departament d'Ensenyament.

Alemany
Certificat de Nivell B1
Certificat de Nivell B2

Francès
Certificat de Nivell B1
Certificat de Nivell B2

Anglès
Certificat de Nivell B1
Certificat de Nivell B2

Italìà
Certificat de Nivell B1
Certificat de Nivell B2

Àrab
Certificat de Nivell B1


Rus
Certificat de Nivell B1
Certificat de Nivell B2Español para extranjeros
Certificado de Nivel B1
Certificado de Nivel B2