Preguntes més freqüents

Procediment per formalitzar la matrícula 2012/2013

- Antics alumnes

La matriculació dels alumnes oficials que procedeixen del curs 2011-2012 s’ha fet durant el mes de juliol telemàticament. Atenció: els alumnes que han suspès dos cops el mateix curs han de dirigir un escrit a la direcció del centre sol.licitant poder cursar el mateix nivell per tercera vegada. En cas de resolució favorable, es matricularan presencialment a la secretaria del centre els dies 6 i 7 de setembre.

En el cas que no us hagueu matriculat durant el juliol, us podeu matricular presencialment a la secretaria del centre els dies 6, 7 i 10 de setembre.

Els alumnes poden delegar en una altra persona la formalització de la matrícula, sempre i quan aquesta persona presenti tota la documentació necessària. Cal tenir en compte, però, que cada persona física només podrà formalitzar un màxim de dues matrícules.

Molt important:Si no formalitzeu la vostra matrícula el dia que correspon a l’idioma i al nivell al qual us heu de matricular, entendrem que renuncieu a la reserva de plaça que teniu i oferirem la vostra plaça als alumnes procedents de preinscripció.

- Alumnes procedents de preinscripció un cop realitzat el test de nivell

Consulteu el resultat d’adjudicació de places i de resultat del test de nivell el dia 12 de setembre a partir de 18h.

  • La matrícula per cada nivell es durà a terme seguint estrictament la llista definitiva de preinscripció fins que s'esgotin les places ofertes per al nivell corresponent.
  • Si una persona preinscrita no hi és quan li toca matricular-se es matricularà la persona següent a la llista.
  • Si a una persona preinscrita se li passa el torn se li permetrà que es matriculi abans dels altres preinscrits que quedin per matricular, però sense perjudici dels que anant darrera d'ella a la llista, ja hagin formalitzat la matrícula.
  • La matricula estarà organitzada enfranges horàries: consulteu els torns de matrícula.
  • Per tal d'evitar esperes innecessàries, no es matricularà cap persona preinscrita en una franja horària abans de l'hora de començament de la franja.
  • Si es produeixen retards durant les franges, les franges posteriors també es veuran afectades per aquests retards.

Calendari de matrícula

  Data Nivells
Alumnes Oficials durant el curs 2011/2012 06 de setembre de 16:30h a 19h Tots els idiomes i tots els nivells per ordre d’arribada
07 de setembre de 10h a 13h
10 setembre de 10h a 13h
Alumnes Oficials d’ampliació de convocatòria i de trasllat de matrícula viva per canvi de domicili (prèvia sol·licitud i autorització EOI) 10 setembre de 10h a 13h Tots
Reserva de mestres: Francès (Test previ 04/09/12 de 12:30h a 13:30h) 05 de setembre de 12h a 13h Tots

ANGLÈS

Alumnes procedents de preinscripció

*Horari modificat per motius aliens a l'escola

13 de setembre de *16:30h a 19h 1r d’anglès
13 de setembre de *16h a 16:30h 3r d’anglès
14 de setembre de 9:30h a 14h 2n d’anglès
17 de setembre de 16:30h a 19h 4t i 5è d’anglès

FRANCÈS

Alumnes procedents de preinscripció

18 de setembre de 10h a 13h i 16:30h a 19h Tots els nivells per ordre d'arribada
Matrícula viva i Places Vacants 19 de setembre de 10h a 13h Tots els idiomes i tots els nivells per ordre d’arribada