Localització
Planol urbà
Informació General de l´EOI
EOI´s de Catalunya

Localització
L’Edifici es troba a dins del parc de Can Vidalet, de clara inspiració romàntica i que fou dissenyat per l’arquitecte francès Jean C.N. Forestier, autor d’altres parcs com el Camp de Mart de París o el parc de Maria Luisa de Sevilla. En el centre del parc hi destaca un preciós llac amb un templet, reconstruït l’any 1974 d’inspiració clàssica. La vegetació que predomina és l’Autòctona: alzines i pins blancs. Destaca a la porta de l’Escola un bell i antic exemplar de Bellaombra (Phytolacca Divina) originari d’Amèrica del Sud que té una gran engruiximent de la soca i les arrels que sobresurten del terra i que com diu el seu nom proporciona una agradable i refrescant ombra.

L’Escola està ubicada en un palauet de l’any 1934 en mig d’un parc de 3 hectàrees. És un edifici d’inspiració clàssica amb planta baixa i dos pisos construït per a la residència de la família Vidal i Ribes, que dona nom al que avui és el barri de Can Vidalet. Un portal de punt rodó, flanquejat per pilastres apaïsades amb capitells, dóna accés a la planta baixa. La coberta és plana i protegida per una balustrada. A la façana sud, destaca una senyorívola escala a dues bandes, que puja a la planta principal. Davant, hi ha un petit jardí retallat i un estany.


Torna a dalt

Plànol urbà

PER ARRIBAR A L'ESCOLA
Diagonal Sortida Esplugues--> 2ona. rotonda a l´esquerra
Ronda de Dalt --> Sortida 12 (Can Vidalet)
Bus: 157, 57 (Barcelona), L50, L62 (Rodalies)
Metro: Línea 5, Can Vidalet.
Trambaix: Ca n'Oliveres.

Torna a dalt

Informació General de l´EOI
 
L'Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues és un centre públic de règim especial destinat a l'ensenyament de llengües a adults. Depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El pla d'estudis (dos cicles):
 • Cicle Elemental:                  1r. -  2n. -  3r.
 • Cicle d'Aptitud / Superior:   4t. -  5è
Al final de cada cicle, els alumnes obtindran el certificat  corresponent
Cada curs oficial té una durada mínima de 130 hores lectives, amb classes de 2 hores, 2 cops a la setmana: dilluns-dimecres o dimarts-dijous (divendres alterns, 2 hores més només el primer quadrimestre). 
Cada departament informarà oportunament dels seus horaris i de les possibles opcions.

Idiomes que s'imparteixen:

Anglès, Alemany, Francès i  Italià

Condicions per matricular-se:

 • En el moment de la matrícula cal presentar tota la documentació exigida.
 • Per accedir als ensenyaments de les EOI's és requisit imprescindible haver cursat el primer cicle de l'ensenyament obligatori o equivalents.
 • No és imprescindible la presència de l'interessat, sempre que la persona autoritzada  presenti tota la documentació.
 • No s'admeten matrícules per correu o per internet.
 • Cada matrícula és intransferible, tant d'una persona a una altra, com d'un idioma a un altre.
 • Dins del mateix curs acadèmic no es pot ser alumne/a oficial i lliure de la mateixa llengüa.
 •  
  Matrícula Oficial
 • Per matricular-se d'un curs, cal tenir aprovat l'inmediatament inferior o haver-lo superat per test d'anivellament si no s'ha presentat cap document que acrediti estar en possessió de les titulacións recollides en la seguent TAULA D'EQUIVALÈNCIES. No s'admeten matrícules de nivells inferiors a l'últim curs aprovat.
 • Per accedir al cicle superior/aptitud, serà indispensable haver obtingut la certificació del cicle elemental.
 • L'alumnat que estigui cursant l'Ensenyament Secundari Obligatori no podrà estar matriculat en un horari que coincideixi, encara que sigui parcialment, amb el seu horari al centre on està cursant l'ESO. Per tant, en el moment de la matrícula haurà d'acreditar documentalment el seu l'horari lectiu mitjançant un certificat expedit per l'escola on estudia l'ESO, fent-hi constar detalladament l'horari que tindrà al llarg del curs.
 • :
  Test d'anivellament
 • Les persones que tinguin ja coneixements previs de l'idioma, i vulguin accedir a un curs superior a primer, han de fer el test d'anivellament si no estan en possessió d'algun dels títols de la següent TAULA D'EQUIVALÈNCIES .
 • El resultat d'aquesta prova tindrà valor exclusivament de classificació, a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic.
 • Aquesta classificació només tindrà validesa per a l'any acadèmic en curs i per a l'Escola que ha efectuat la prova. 
 •  
  Assistència a classe: 
 • En el cas d'absències no justificades superiors al 35% del temps lectiu (130 hores), l'alumne/a no podrà ser avaluat/da de forma contínua, i només podrà presentar-se a la prova de fi de curs.
 • L'alumne/a oficial que hagi de fer la prova de fi de curs i no es presenti a l'examen serà qualificat amb NO PRESENTAT.
 •  
  Pèrdua de l'oficialitat:
  . Els alumnes podran matricular-se, en règim oficial, un màxim de dues vegades per curs.


  Torna a dalt

  Altres EOI´s de Catalunya 

  EOI de l'Alt Penedès

  EOI Amposta

  EOI Badalona

  EOI Banyoles

  EOI Barcelona-Drassanes

  EOI Barcelona 3-Sant Gervasi

  EOI Barcelona 4-La Pau

  EOI Barcelona 5-Sants

  EOI Barcelona-Vall d'Hebron

  EOI Blanes

  EOI Berguedà

  EOI El Prat de Llobregat

  EOI El Vendrell

  EOI Figueres

  EOI Garraf

  EOI Girona

  EOI Igualada

  EOI l'Hospitalet

  EOI La Seu d'Urgell

  EOI Lleida

  EOI Manresa

  EOI Maresme

  EOI Martorell

  EOI Mollet del Vallès

  EOI Olot

  EOI Osona

  EOI Reus

  EOI Ribera d'Ebre

  EOI Ripoll

  EOI Sabadell

  EOI Salou

  EOI Sant Cugat

  EOI Sant Feliu de Guíxols

  EOI Santa Coloma

  EOI Tarragona

  EOI Tàrrega

  EOI Tremp

  EOI Terrassa

  EOI Tortosa

  EOI Vallès Oriental

  EOI Valls

  EOI Viladecans