carnet de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

Aquest carnet no és imprescindible per tenir accés als serveis de l'escola,
us podreu identificar amb el vostre NIF o DNI.

Si necessiteu el carnet per qualsevol motiu, podeu omplir els requadres
amb les vostres dades, imprimir aquesta pàgina, retallar el carnet i presentar-lo
a la biblioteca per tal que us el segellin.