CRÈDITS UNIVERSITARIS


Els estudis presencials (oficials i cursos d'estiu) realitzats a la nostra escola són reconeguts per les universitats com a crèdits de lliure elecció.

És la secretaria de cada facultat qui us podrà informar del nombre de crèdits que convalidaran i de la documentació que cal presentar. Per donar-vos aquesta informació els haureu de facilitar el nombre d'hores lectives dels nostres cursos:


Ensenyament oficial: 130 h / any.
Cursos d'estiu: 80 h / curs.


També us haureu d'informar si per concedir-vos els crèdits cal que hagueu superat el curs o és suficient amb l'assistència.