TRÀMITS DEL DEPARTAMENT D'ALUMNAT ADREÇATS A EXALUMNES:
Per poder descarregar-vos aquests documents necessitareu tenir instal·lat el programa    

1. Sol·licitar un certificat
2. Sol·licitar el Certificat de Nivell bàsic
3. Sol·licitar el Certificat de Nivell intermedi o el Certificat de Cicle Elemental
4. Sol·licitar el Certificat de Nivell avançat o el Certificat d'aptitud
5. Sol·licitar el Certificat de Nivell C1
6. Trasllat per marxar a altra EOI

 


1. Sol·licitar un certificat      Tornar a l'índex


Imprimiu-vos el model de solˇlicitud de certificat, empleneu-lo i remeteu-lo a l'Escola per correu (cal signatura original).

 


2. Sol·licitar el Certificat de Nivell bàsic      Tornar a l'índex


El "títol" de 2n curs obtingut entre juny de 2008 i juny de 2012 no cal sol·licitar-lo prèviament; podreu recollir-lo presentant el vostre DNI original. En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui l'alumne, li caldrà presentar fotocòpia del seu DNI, fotocòpia del DNI de l'alumne i el model d'autorització emplenat.

El "títol" de 2n curs obtingut a partir de juny de 2013 cal sol·licitar-lo prèviament; podreu fer-ho presencialment o per telèfon a partir del mes d'octubre de l'any en que s'hagi aprovat el curs.

 


3. Sol·licitar el Certificat de Nivell intermedi o el Certificat de Cicle Elemental       Tornar a l'índex


El "títol" de 3r curs obtingut fins juny de 2012 (Certificat de Cicle Elemental fins febrer de 2008 i Certificat de nivell intermedi a partir de juny de 2008) no cal sol·licitar-lo prèviament; podreu recollir-lo presentant el vostre DNI original. En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui l'alumne, li caldrà presentar fotocòpia del seu DNI, fotocòpia del DNI de l'alumne i el model d'autorització emplenat.

El "títol" de 3r curs obtingut a partir de juny de 2013 cal sol·licitar-lo prèviament; podreu fer-ho presencialment o per telèfon a partir del mes d'octubre de l'any en que s'hagi aprovat el curs.

 


4. Sol·licitar el Certificat de Nivell avançat o el Certificat d'aptitud      Tornar a l'índex


Per sol·licitar el títol de 5è curs (Certificat d'aptitud fins febrer de 2009 i Certificat de nivell avançat a partir de juny de 2009) cal abonar les taxes d'expedició. El full de pagament de taxes us serà lliurat al Departament d'alumnat presentant el vostre DNI. En cas de família nombrosa, família monoparental, víctimes del terrorisme, i discapacitació igual o major al 33%, porteu original i còpia de la documentació acreditativa que us dóna dret a reducció de taxes.

 


5. Sol·licitar el Certificat de Nivell C1      Tornar a l'índex


Per sol·licitar el títol de nivell C1 cal abonar les taxes d'expedició. El full de pagament de taxes us serà lliurat al Departament d'alumnat presentant el vostre DNI. En cas de família nombrosa, família monoparental, víctimes del terrorisme, i discapacitació igual o major al 33%, porteu original i còpia de la documentació acreditativa que us dóna dret a reducció de taxes.

 


6. Trasllat per marxar a altra EOI      Tornar a l'índex


Abans de sol·licitar el trasllat cal que us assegureu que teniu plaça a l'escola de destinació.
En cas de trasllat a una escola d'una altra comunitat autònoma, caldrà imprimir aquest imprés, emplenar-lo i remetre-lo a la nostra escola per correu (imprescindible la signatura original de l'interessat).
Els alumnes que es traslladin a escoles de Catalunya hauran de fer tots els tràmits (imprés inclòs) a l'escola de destinació.