ÀREA ALUMNAT / PROFESSORAT


"Login" d'accés a l'àrea restringida del Centre


Usuari (casella superior): cal escriure la data de naixement seguint l'estructura dd/mm/aaaa. Exemple: un alumne nascut el dia 4 d'agost de 1983 escriuria 04/08/1983.

Contrasenya (casella inferior): cal que escriviu els números del vostre DNI.En cas d'alumnat estranger, cal escriure el número del NIF complet (començant per l'X i fins a l'última lletra).

 

 

Enllaç per accedir