qui som


què fem


com ho fem
L'escola té una metodologia activa, globalitzadora i vivencial que es caracteritza per:

Un tracte personalitzat, que s'adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals i dèficits de cada nen, utilitzant com a estratègies de treball els racons, les agrupacions flexibles, el treball en petit grup i el treball individualitzat en un context terapèutic i rehabilitador.

Sistemes d'ensenyament dirigit en l'aprenentatge de destreses i objectius funcionals i sistemes actius que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d'aprenentatge quan les capacitats ho permetin.

 L'atenció a la diversitat. Les programacions tenen en compte aquesta tant pel que fa al ritme d'aprenentatge com a situacions diverses de maduració, de capacitat o personalitat.

La necessitat de generalitzar els aprenentatges en l'àmbit familiar i social, per la qual cosa la relació amb les famílies i l'entorn forma part del propi procés d'aprenentatge.
Podeu veure el projecte educatiu de l'escola per més informació.

Logos

tornar a l'inici de pàgina

Tornar a l'inici de pàgina