qui som


què fem


com ho fem?

L'escola disposa de diferents serveis:

- Aules

- Menjador

- Logopèdia

- Fisioteràpia i Psicomotricitat

- Atenció psicològica

- Transport

- Escolaritat compartida

- Activitats complementàries

- Sortides i festes

- Colònies

les aules

 

L’organització del centre és fonamenta en l’adaptació dels aprenentatges a les necessitats específiques de cada alumne mitjançant una programació individual (PI) de l’ensenyament bàsic adaptat al curriculum d’infantil i/o de primària. 

L’escola s’organitza en 6 aules: Gregal, Llevant, Mestral, Ponent, Xaloc i Garbí, amb un marge de flexibilitat de les franges d’edats i les ratios d’alumnes. 

Cada aula té assignada una mestra tutora i el suport necessari de l’ educador/a.

tornar a l'inici de pàgina

Tornar a l'inici de pàgina


menajdor

L’empresa “El Menú del Petit”  és l’encarregada de portar-nos el dinar diàriament i es fa càrrec de qualsevol especificitat alimentària dels alumnes, educador@s i equip docent. 

L’escola compta amb una cuina i una treballadora de l’empresa, la qual fa la funció de rebre i manipular el menjar per servir-lo a taula i de netejar els estris un cop hem acabat.

L’estona del menjador es divideix en dues parts, l’estona de dinar, a primera hora i l’estona de lleure després. A l’hora de dinar els alumnes hi participen molt activament en la realització de les tasques de parar i desparar taula i de servir el dinar. Això es fa per grups amb els alumnes més grans i que compten amb una major autonomia. Cada dia de la setmana va rotant el grup encarregat, d’aquesta manera els fem corresponsables de la organització.

Un cop tothom ha acabat de dinar i el menjador queda totalment recollit, comencem l’estona de lleure. Aquesta està concebuda perquè els infants gaudeixin i es relaxin alhora entre les obligacions escolars que realitzen. La programació setmanal de les activitats està enfocada de cara a que tothom hi pugui participar i estan adaptades al conjunt de l’alumnat. D’entre les activitats que realitzem es troba: ball, manualitats, jocs dirigits d’exterior, jocs de taula, joc lliure i sortida a l’exterior un cop per setmana. 

L'equip de menjador

foto menjador

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

logopedia

La logopèdia està adreçada a tots els nens i adolescents de l'escola que tenen dificultats per comunicar-se i comprendre i utilitzar de forma correcta el llenguatge oral i escrit.
        A Logòpedia treballem diferents aspectes que van des de l'articulació i discriminació de fonemes fins a la utilització de sistemes de comunicació alternativa.
        Abordem una gran amplitud de trastorns, entre ells:
retard del llenguatge; dificultats de comprensió i d'expressió; dificultats de comunicació; sordesa i hipoacúsia; dany cerebral. Afàsies; trastorns de la parla. Dislàlies; trastorns del llenguatge escrit: retard de la lectoescriptura, dislèxia, disgrafia, disortografia

        A partir d'una valoració diagnòstica completa del nen i/o adolescent realitzem una programació individual i personalitzada que s'ajusta a les seves necessitats i problemàtica.
       Les sessions generalment són individuals, tenen una durada de 30 a 45 minuts amb una freqüència d'una o més sessions setmanals en funció de cada cas particular.
        Al llarg del procès d'aprenentatge comunicatiu i lingüístic realitzem reunions periòdiques amb el tutor i els professionals que l'atenen per realitzar un seguiment més acurat de l'alumne, així aquest pot generalitzar i utilitzar els aprenentatges adquirits for a de l'àmbit concret de les sessions de Logopèdia i , així, evolucionar de forma positiva en tots els àmbits de la seva vida diària.

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

fisioterapia 

Des del departament de Fisioteràpia i Psicomotricitat de l´Escola Tramuntana s´ofereix a tots els alumnes del centre la possibilitat d´accedir a aquests serveis segons les seves necessitats.

Fisioteràpia
El servei de fisioteràpia ajusta els seus tractaments de forma individual depenent de les necessitats i/o discapacitats de cada alumne del centre.
Es fa un treball de rehabilitació i de prevenció.

Psicomotricitat
El servei de psicomotricitat afavoreix el desenvolupament psicomotor de l´alumne segons la seva edat i condicions.
La clau de la nostra feina és la motricitat però sense oblidar altres dimensions de la persona ( social, relacional, afectiva,...). 
 

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

psicologia

L'escola disposa  d'una psicòloga que realitza les següents tasques de suport educatiu i psicoterapeùtic :

Valoració i seguiment psicotècnic

Psicoteràpies

Orientació i assessorament familiar

Orientació laboral i ocupacional

Suport i assessorament a les aules i altres àmbits educatius.

Valoració i informes en processos d'incapacitació, certificats de disminució i EVO

Coordinació amb els EAPS, dels municipi i comarca. 

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

transport

L'escola disposa d'un servei de transport escolar en autocars , de gestió i finançament per part de l'administració pública, que cobreix el desplaçament d'alumnes d'altres municipis del Baix Llobregat. Aquest servei és gratuït per a les famílies que tenen un informe NESE favorable de l'EAP.. 

escolaritat compartida

A l'escola fem escolaritat compartida amb diferents centres ordinaris.
              Considerem que l'experiència de tots aquests anys és molt positiva per aconseguir complementar la formació i afavorir la possible inserció sòcio-laboral d'alguns dels nostres alumnes.
         
tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

activitats complementàries

Tots els alumnes assistèixen 1 hora a la setmana a l'activitat complemèntaria de natació, que realitzen a la piscina del C.N. Sant Feliu amb un grup de monitors especialitzats del mateix club.

        Els grups de primària (Gregal, Llevant i Mestral) hi van el dimarts de 9:10 a 10:10.
        Els grups de secundària (Garbí, Xaloc i Ponent) hi van el divendres de 11:30 a 12:45.

        Des de l'escola Tramuntana volem fomentar l'esport entre l´alumnat, i no només amb la seva pràctica, sino donant-li la importància que té de salut i de valors entre les persones.
        Amb la iniciació esportiva volem que els nois i noies de l'escola puguin aprendre i practicar diferents tipus de jocs, principalment col·lectius (bàsquet, handbol, futbol-sala, voleibol, tenis...), 
amb coneixement de la seva tècnica i les principals regles del joc.

        Valorem la millora dels nois dins la dinàmica del joc, el respecte i la relació amb la resta dels seus companys, l´actitud i el comportament davant l'activitat i els hàbits higiènics a l'hora de fer esport,
com és l'utilització de roba apropiada.

        Cada dilluns aprofitem les instal·lacions esportives del 
Pavelló Municipal de Sant Feliu.

foto esport petits 01foto esport petit 02
foto esport petits 3foto esport petits 4

També duen a terme una activitat de " Música a l'abast" els dimecres dinamitzada per l'equip d'ArTransforma.

imatge i enllaç a la web d'artranforma

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

sortides i festes

 En la programació i els objectius educatius del centre té molta importància la relació dels alumnes amb l'entorn i l'assoliment d'aprenentatges en altres contexts i espais fora de l'escola. Cada curs es realitzen diferents tipus de sortides didàctiques, com assistència a representacions de teatre, música i dansa, visites a Museus, serveis públics de divers caire formatiu i exposicions. Per conèixer les últimes sortides i excursions, cliqueu aquí.

També els alumnes realitzen activitats d'autonomia personal sortint fora del centre amb l'acompanyament dels seus educadors.

L'escola celebra les festes més tradicionals del municipi i de Catalunya: la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi..., amb accions i activitats educatives relacionades amb les mateixes. Per fer una ulllada a les festes d'aquest curs cliqueu aquí.
       
tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

COLONIES

L'escola ofereix cada curs escolar la possibilitat d'una estada de tres dies en una casa de colònies per a tots els alumnes del centre. Es fan activitats lúdiques i educatives, tallers, visites i excursions, i es potencien i reforcen les habilitats i competències en relació a l'autonomia personal.
Per poder oferir aquest servei hi ha d'haver un nombre mínim d'alumnat inscrit.
   Per tenir més informació sobre les colònies d'aquest curs 
cliqueu aquí

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina

Logos

tornar a l'inici de pàgina
Tornar a l'inici de pàgina